Sẵn sàng để tìm hiểu thêm về máy CNC?

1. gia công CNC là gì?
Quy trình CNC là tên viết tắt của “điều khiển số máy tính”, tương phản với những hạn chế của điều khiển thủ công, do đó thay thế những hạn chế của điều khiển thủ công. Trong điều khiển bằng tay, người vận hành tại chỗ được yêu cầu nhắc và hướng dẫn xử lý thông qua cần điều khiển, nút và bánh xe Các lệnh của công cụ. Đối với người xem, hệ thống CNC có thể giống một tập hợp các thành phần máy tính thông thường, nhưng các chương trình phần mềm và bảng điều khiển được sử dụng trong gia công CNC phân biệt nó với tất cả các dạng tính toán khác

2. Máy CNC hoạt động như thế nào?
Máy công cụ CNC tuân theo hướng dẫn của phần mềm máy tính được lập trình sẵn. Chương trình chỉ định tốc độ, chuyển động và vị trí của máy để đạt được hình dạng vật liệu cụ thể. Quy trình gia công CNC bao gồm các bước sau:
Làm việc trong CAD: Các nhà thiết kế sử dụng phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) để tạo các bản vẽ kỹ thuật 2D hoặc 3D. Tệp này bao gồm các thông số kỹ thuật như cấu trúc và kích thước, sẽ cho máy CNC biết cách tạo ra bộ phận.
Chuyển đổi tệp CAD sang mã CNC: Vì tệp CAD có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng, nhà thiết kế cần chuyển đổi bản vẽ CAD thành tệp tương thích với CNC. Họ có thể sử dụng các chương trình như phần mềm sản xuất có sự hỗ trợ của máy tính (CAM) để thay đổi định dạng CAD sang định dạng CNC.
Chuẩn bị máy: Sau khi người vận hành có các tệp có thể đọc được, họ có thể tự thiết lập máy. Chúng kết nối các phôi và công cụ thích hợp để chương trình thực thi chính xác.
Thực hiện quy trình: Sau khi các tệp và máy công cụ được chuẩn bị, người vận hành CNC có thể thực hiện quy trình cuối cùng. Họ khởi động chương trình và sau đó hướng dẫn máy trong toàn bộ quá trình.
Khi các nhà thiết kế và vận hành hoàn thành quá trình này một cách chính xác, máy công cụ CNC có thể thực hiện nhiệm vụ của chúng một cách hiệu quả và chính xác.

3. Máy CNC hoạt động như thế nào?
Máy công cụ CNC tuân theo hướng dẫn của phần mềm máy tính được lập trình sẵn. Chương trình chỉ định tốc độ, chuyển động và vị trí của máy để đạt được hình dạng vật liệu cụ thể. Quy trình gia công CNC bao gồm các bước sau:
Làm việc trong CAD: Các nhà thiết kế sử dụng phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) để tạo các bản vẽ kỹ thuật 2D hoặc 3D. Tệp này bao gồm các thông số kỹ thuật như cấu trúc và kích thước, sẽ cho máy CNC biết cách tạo ra bộ phận.
Chuyển đổi tệp CAD sang mã CNC: Vì tệp CAD có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng, nhà thiết kế cần chuyển đổi bản vẽ CAD thành tệp tương thích với CNC. Họ có thể sử dụng các chương trình như phần mềm sản xuất có sự hỗ trợ của máy tính (CAM) để thay đổi định dạng CAD sang định dạng CNC.
Chuẩn bị máy: Sau khi người vận hành có các tệp có thể đọc được, họ có thể tự thiết lập máy. Chúng kết nối các phôi và công cụ thích hợp để chương trình thực thi chính xác.
Thực hiện quy trình: Sau khi các tệp và máy công cụ được chuẩn bị, người vận hành CNC có thể thực hiện quy trình cuối cùng. Họ khởi động chương trình và sau đó hướng dẫn máy trong toàn bộ quá trình.
Khi các nhà thiết kế và vận hành hoàn thành quá trình này một cách chính xác, máy công cụ CNC có thể thực hiện nhiệm vụ của chúng một cách hiệu quả và chính xác.


Thời gian đăng: Dec-09-2020